Sunday, November 2, 2008

zaeff


nama : Mohd Zaef
Tahun : 1 umar al-khatab
umur : 6 tahun
bakat : mengurut guru2 yang masuk kelas